La bulonja deklaracio kaj la fundamento

Bedaŭrinde tiu ĉi publikaĵo ne haveblas en Franca.