Literaturo

Kontraŭe al kion pensas multaj pri esperanto, ĝi havas veran literaturon, miksantan ĝoje literaturaĵon venantan de aliaj lingvoj kaj originalajn verkojn, t.e. verkoj skribintaj rekte esperante. Inter la unuaj, ni trovas interalie: verkojn de Racine, de Shakespeare, La Mastro de l’Ringoj, kaj multajn aliajn. Inter la duaj, kvankam ekzistas malmultaj teatraĵoj, la nombro de romanoj kaj poemoj estas nekredebla, kaj multaj estas bonkvalitaj, kompareblaj kun la plej bonaj verkoj de la naciaj lingvoj (legu La infana raso, de William Auld, Dialogo kun mediteraneo de Jorge Camacho, aŭ Kiel akvo de l’ rivero, de Raymond Schwartz)

Jen kelkaj ligiloj temantaj pri esperanta literaturo: