Literaturo

Kontraŭe al kion pensas multe pri esperanto, ĝi havas veran literaturon, miksante ĝoje literaturaĵon venante de aliaj lingvoj kaj originalaj verkoj, t.e., verkoj skribintaj rekte esperante. Inter la unuaj, ni trovas interalie : verkojn de Racine, de Shakespeare, La Mastro de l’Ringoj, kaj ankoraŭ, kaj multe aliajn. Inter la duaj, kvankam ni rimarkas malĉeeston de teatraĵoj, la nombro de romanoj kaj poeamoj estas nekredeblaj, kaj iuj estas kvalite, kompareble kun la plej bonaj verkoj de la naciaj lingvoj (legu La infana raso, de William Auld iam !)

Jen kelkaj ligiloj temantaj pri esperanta literaturo :