découvrir apprendre pratiquer agir

L’espéranto près de chez toi ! Ton code postal :

accueilplan du sitecalendriercontact

Accueil du site > Les rencontres > FESTO > Festo 2006 > Festo Surbooking !!!

25 juillet 2006

Festo-« surbooking » !!

Festo Surbooking !!!

Festo-« surbooking » !!

Festo-« surbooking » !!

Kara FESTO-partoprenanto, SaLaToN !! :)

Ĉu vi ŝparemas ? Ĉu vi tendumemas ? Eble vi povos ŝpari monon tendumante dum FESTO ! Se vi interesiĝas, legu jenan intervjuon...


FESTO-Partoprenanto (P) - Saluton !

FESTO-Organizanto (O) - Salaton kara !

P - Mi audis ke mi povos ŝpari monon dum FESTO, se mi dormos sub tendo. Ĉu prave ?

O - Jes kaj ne. La situacio estas iom pli komplika. Rapide dirite : eblas tendumi sen ŝpari, kaj ankau ŝpari sen tendumi ! FESTO baldauas, kaj multegaj homoj aliĝis kaj daure aliĝas. Sed ne ĉiuj antaupagis, kaj ni pensas ke ni precize povos scii kiom da homoj vere venos ĝui la FESTOn nur lastminute. Pro tio ni havis « strangan ideon »...

P - Strangan ideon ?

O - Jes... Nuntempe ni serĉas nur VOLONTULOJN por tendumado. Al tiuj homoj, kiuj bonvolus dormi sub tendo, ni donas 5EUR-rabaton.

P - Ĉu nur 5EUR ? Estas malmulte ! O - Jes, malmultas. Sed atentu, ke la volontulo ricevos 5EUR eĉ se li tamen dormos en la kastelo ! Se loko en kastelo mankos, ni petos al volontuloj dormi sub tendo, kaj ili *devos* akcepti... Tiam ili ricevos kroman 10EUR-rabaton ! Do 15EUR entute.

P - Strange, sed amuze ! :) Se mi bone komprenis, se mi volontulas por dormado sub tendo, se tio fariĝas necesa, vi donos al mi 5EUR. Se vi efektive petas al mi tendumi, eĉ lastminute au dumsemajne, mi devos akcepti kaj ricevos entute 15EUR. Se ne, mi dormos en la kastelo, sed tamen ricevos rabaton je 5EUR. Ĉu mi miskomprenis ?

O - Tute ne : vi bone komprenis.

P - Kaj kio okazos, se vi ne petas al mi dormi sub tendo, sed se mi tamen deziras ĝui la grandan herbejon ? O - Ĉiuj lauplaĉe rajtas tendumi ; sed nur volontuloj ricevos la 5EUR-rabaton, kaj nur tiuj volontuloj al kiuj FESTO-organizantoj petas tendumi ricevos la 10EUR-rabaton.

P - Mi komprenas. Mi volas esti volontulo. Kion mi faru ? O - Vi tuj informu festo@esperanto-jeunes.org kaj atendu konfirman mesaĝon. Vi rapide faru, ĉar nur 15 volontulojn oni bezonas ! Krome, ju pli frue vi volontuliĝos, despli da ŝancoj vi havos ĝui la 10EUR-rabaton, ĉar volontuloj estos registritaj lau volontuliĝ-ordo. Al tiuj kiuj plej frue volntuliĝis, oni unue proponos la 10EUR-rabaton.

P - Kia estas la herbejo, kie oni tendumos ?

O - La herbejo estas grandega : eĉ 100 tendojn ĝi povus akcepti. Ĝi apudegas la kastelon, kontrolu ĉe Google-map ;-) Estos nur 15-sekunda paŝado por atingi la kastelan enirejon :-)

P - Ĉu eblos duŝi ?

O - Kompreneble eblos, en la kastelaj duŝejoj.

P - Kaj se pluvos ?

O - Se pluvegos, ni provos proponi komunan tranokton en iu klasĉambro. Lau via plaĉo ! Tamen trankviliĝu, ĉar FESTO-organizantoj nuntempe rilatas kun la franca ministerio pri vetero, por ke la vetero estu bona dum FESTO. Ili ja tre deziras apogi nian esperantlingvan aranĝon, sed bedaurinde ĝis nun ne povas garantii la bonan veteron. Ili unue devas peti la konsenton de Bruselo, kaj tion promesis baldau fari. Do, ni estas esperplenaj je tiu temo !!

P - Mi senpacienĝas je FESTO !

O - Mi komprenas. Nu, ne forgesu vian tendon kaj... ... ĝis tre baldau, kara tendumema partoprenanto !

P - Ĝis tre baldau !

Réalisé avec SPIP - Site hébergé par linguaforce