malkovri lerni praktiki agi

Esperanto en via regiono! Via postkodo:

Aliĝi al Jefo

Tiu aliĝilo estas komuna por UFE (Espéranto-France) kaj JEFO (Espéranto-Jeunes).
Ĝi ebligas vin aliĝi rete.
Vi poste ricevos retmesaĝon.

  • Ne estas maksimuma aĝo por aliĝi al JEFO.
  • Membroj de JEFO kiuj aĝas malpli ol 30 aŭtomate estas membroj de Espéranto-France.
Ta situation :

 Ĉu vi jam estas aŭ estis membroj de JEFO?


profesio : 

   
(Deviga se vi jaraĝas malpli ol 30)

Naciaj kotizoj 2013 - 2014

(de oktobro 2013 ĝis septembro 2014)

Espéranto-Jeunes

 30 € (normala prezo)
ou
 15 € (por studentoj, senlaboruloj)

 10 € la unuan jaron por ĉiuj!

Tiu kotizo inkluzivas abonon al la trimonata magazino JeunEsperanto Info)
Tiuj kiuj aĝas malpi ol 31 (je la 01.10.2013) membras ankaŭ en Espéranto-France sen plia pago.


   Espéranto-France

 39 € (normala prezo)
ou
 15 € (por senlaboruloj)

 senpaga pour JEFO-membroj ĝis 30 jaraĝaj

Parto de mia kotizo estos donitaj al regionaj aŭ fakaj asocioj ligitaj kun Espéranto-France.


  Abono al dumonata magazino Le Monde de l’espéranto

 8 € (tarif spécial nouveaux abonnés)
 18 € (normala prezo)

Internaciaj kotizoj

(De januaro ĝis decembro 2014)

  UEA (Universala Esperanto-Asocio)

 61 € por aliĝi kaj ricevi la gvidlibron, la Jarlibron kaj la revuon Esperanto
 25 € por aliĝi kaj ricevi la gvidlibron kaj la Jarlibron

TEJO (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo)

 Mi aĝas malpli ol 30 (je la 01.01.2014) : aliĝante al UEA, mi aŭtomate estas membro de TEJO. Mi ricevos la revuojn Kontakto kaj TEJO-tutmonde.

Mi aĝas pli ol 30 kaj volas subteni la agadojn de TEJO kaj esti patrono de ties asocio :  75 €

Subtenaj kotizoj (aldonaj al la membreco aŭ sen tiu)

Ni sendos atestilon al la donintoj

Subteno al Espéranto-Jeunes :  € 

Subteno al Espéranto-France :  € 

Personaj informoj

vira     ina


  Mi jam estas membro sed miaj personaj datenoj ŝanĝiĝis: mi tajpas tie tion, kio ŝanĝis.

  poŝtelefono : 


Mi instruas Esperanton en lernejo  aŭ ekster lernejo  .

Mi volas esti membro de G.E.E. (Grupo de Instruistoj de Esperanto)  .

Mi volas aliĝi al la dissendolisto jefo-membroj  ufe-anoncoj

Pago

SUMO de aliĝoj, abonoj kaj subtenoj:  €.

Dankon!

Se vi havas komentojn aŭ demandojn, bonvolu noti ilin ĉi-sube:

Via personaj informoj celas la asocioj JEFO (Espéranto-Jeunes) kaj UFE (Espéranto-France).
Se necesos ni povos transdoni ilin al aliaj esperantistaj (regionaj aŭ fakaj) asocioj, aliaj membroj de JEFO (Espéranto-Jeunes) aŭ UFE (Espéranto-France) aŭ uzi ilin por rete sendi al vi informojn pri nia asocio.
Se vi ne konsentas kun tio, bonvolu alklaki tiun kampon. .

Commentaire :

Vi rajtas ŝangi kaj korekti viajn personajn infomojn (art. 34 de la franca leĝo «Informatique et Libertés»). Tiucele, bonvolu kontakti Espéranto-Jeunes, 4bis rue de la Cerisaie, 75004 Paris.

Retejo realigita per SPIP - Gastigata de linguaforce